ufakick ศึกษาแนวทางการวางเดิมพันให้ละเอียดเสมอเพราะมีรูปแบบการแทง

แทงแบบเต็ง เป็นการแทงเจาะจงตัวเลข นักพนัน ufakick จะต้องเลือกจากตัวเลขทั้งหมด 37 ตัว ตั้งแต่ 00 -36 หรือ 36 ตัว ตั้งแต่ 0-36  จะแทงทีละตัว หรือจะแทงทีละหลาย ๆ เลขก็ได้ มีอัตราการจ่าย 35 เท่า 

แทงแบบแดง-ดำ เป็นการแทง ufakick เจาะจงสี โดยจะต้องเลือกสีดำและสีแดง ซึ่งแต่ละสีก็จะมีตัวเลขกำกับไว้แตกต่างกัน มีจำนวนตัวเลขเท่ากัน สีละ 18 เลข ดังนี้ 

สีแดง มีเลข 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36 
สีดำ มีเลข 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35 
หากทายสีที่วางเดิมพันไว้ถูกก็ถือว่าชนะ มีอัตราการจ่าย 1 เท่า

แทงแบบสูง-ต่ำ เป็นการแทง ufakick ระหว่างสูงกับต่ำ โดยจะต้องเลือกตัวเลขที่อยู่ในค่าสูง-ต่ำ ฝั่งละ 18 หมายเลขเท่ากัน ดังนี้

ต่ำ มีเลข 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
สูง มีเลข 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
หากทายสูง-ต่ำที่วางเดิมพันไว้ถูกก็ถือว่าชนะ มีอัตราการจ่าย 1 เท่า

ufakick

แทงแบบคู่-คี่ เป็นการแทง ufakick ระหว่างเลขคู่กับเลขคี่ โดยจะต้องเลือกตัวเลขที่อยู่ในค่าเลขคู่-คี่ ฝั่งละ 18 หมายเลขเท่ากัน ดังนี้

เลขคู่ มีเลข 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
เลขคี่ มีเลข 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 
หากทายคู่-คี่ที่วางเดิมพัน เว็บนี้ ไว้ถูกก็ถือว่าชนะ มีอัตราการจ่าย 1 เท่า 

แทงแบบเต็งโซน เป็นการแทง ufakick เจาะจงโซน แบ่งเป็น 3 โซน โซนละ 12 ตัวเลขเท่ากัน โดยจะต้องเลือกตัวเลขที่อยู่ในแต่ละโซน ดังนี้

โซนที่ 1 มีเลข 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
โซนที่ 2 มีเลข 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
โซนที่ 3 มีเลข 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
หากทายโซนที่วางเดิมพันไว้ถูกก็ถือว่าชนะ มีอัตราการจ่าย 2 เท่า

แทงแบบเต็งแถว เป็นการแทง ีีufabet เจาะจงแถว แบ่งเป็น 3 แถว แถวละ 12 ตัวเลขเท่ากัน โดยจะต้องเลือกตัวเลขที่อยู่ในแต่ละแถว ดังนี้

แถวที่ 1 มีเลข 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34
แถวที่ 2 มีเลข 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32
แถวที่ 3 มีเลข 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36
หากทายแถวที่วางเดิมพันไว้ถูกก็ถือว่าชนะ มีอัตราการจ่าย 2 เท่า

แทงค่อม 2 เลข เป็นการแทง 2 ตัวเลขที่อยู่ติดกัน โดยจะต้องเอาชิปไปวางบนเส้นระหว่าง 2 ตัวที่อยู่ใกล้กัน เช่น 21 กับ 24 , 3 กับ 32 และ 33 กับ 36 เป็นต้น หากทายค่อม 2 เลขที่วางเดิมพันไว้ถูกก็ถือว่าชนะ มีอัตราการจ่าย 17 เท่า

แทงค่อม 3 เลข เป็นการแทง ีีufabet 3 ตัวเลขที่เรียงกันจากด้านล่างไปด้านบน โดยจะต้องนำชิปไปวางบนเส้นด้านล่างของแถว เช่น  10, 11, 12 เป็นต้น หากทายค่อม 3 เลขที่วางเดิมพันไว้ถูกก็ถือว่าชนะ มีอัตราการจ่าย 11 เท่า

แทงค่อม 4 เลข เป็นการแทง 4 ตัวเลขที่อยู่ใกล้กัน โดยจะต้องนำชิปไปวางบนเส้นตัดของเลข 4 ตัวที่อยู่ใกล้กัน เช่น 1, 15, 17, 19 เป็นต้น หากทายค่อม 4 เลขที่วางเดิมพันไว้ถูกก็ถือว่าชนะ มีอัตราการจ่าย 8 เท่า

แทงค่อม 6 เลข เป็นการแทง ี ufabet 6 ตัวเลขที่เรียงกัน 2 แถวจากด้านล่างไปด้านบน โดยจะต้องนำชิปไปวางระหว่างเส้นด้านล่างแถง เช่น 31, 32, 33, 34, 35, 36 เป็นต้น หากทายค่อม 6 เลขที่วางเดิมพันไว้ถูกก็ถือว่าชนะ มีอัตราการจ่าย 5 เท่า

สูตรเด็ด ufakick ที่ใช้ในการแทงรูเล็ตอย่างแม่นยำยิ่งกว่าจับวาง

สูตรที่ 1 การแทงค่อม 3 เลข ทั้งหมด 10 แถว ให้นักพนัน ี ufabet เลือกแทงจากแถวใดก็ได้ หากมีการวิเคราะห์สถิติจากผลการออกมาแล้วให้ใช้ข้อมูลนั้น มีอัตราจ่าย 11 เท่า 

สูตรที่ 2 การแทงค่อม 6 เลข ทั้งหมด 5 แถว ให้นักพนันเลือกแทงจากแถวใดก็ได้ โดยแทงค่อม 6 เลข มีอัตราจ่าย 5 เท่า 

สูตรที่ 3 การแทงโซน 2 โซน และแทงค่อม 3 เลข 2 แถว  เป็นสูตร ี ufabet ที่มีรูปแบบการแทงเหมือน 10 แถว แต่ใช้การแทง 2 โซน ร่วมกับแทงค่อม 3 เลข 2 แถว